Čo je to podvýživa?

Podvýživa, odborne malnutrícia, je stav spôsobený nedostatkom základných živín alebo príjem nestačí pokryť ich potrebu. Malnutrícia býva často spájaná s ochoreniami a jej príčiny môžu byť rôzne:

• znížená chuť do jedla, pacient prijíma menšie množstvo stravy ako obvykle

• porucha trávenia a vstrebávania živín,

• odlišná strava v nemocniciach, na ktorú nie je pacient zvyknutý,

• bolesť, infekcia,

• stres vyvolaný ochorením,

• zvýšené požiadavky organizmu na príjem energie a živín.

Podvýživa nie je ojedinelým javom v zariadeniach sociálnych služieb, nemocniciach či v domácom prostredí. Až jeden zo štyroch pacientov v nemocniciach môže byť ohrozený malnutríciou. Najrizikovejšou kategóriou sú prevažne seniori a malé deti, no vo vysokom riziku sa nachádzajú aj chronicky choré osoby (napr. pacienti s ochorením dýchacích ciest, pacienti s idiopatickými črevnými zápalmi, pacienti po cievnej mozgovej príhode, pacienti v kritickom stave a pacienti s nádorovým ochorením) a polymorbídni pacienti (polymorbídny = pacient s viacerými rôznymi ochoreniami, najčastejšie seniori).

Nutridrink Compact banner