výživa a podvýživa
Výživa a podvýživa v nemoci

Co to je podvýživa?

Podvýživa, odborně malnutrice, je stav způsobený nedostatkem základních živin nebo jejich nedostatečným příjmem způsobující měřitelné negativní změny na organismu. Podvýživa je často spojena s nemocí a její příčiny mohou být různé:

  • snížená chuť k jídlu, pacient přijímá méně potravy než obvykle.
  • zhoršené trávení a vstřebávání živin,
  • odlišná strava v nemocnicích, na kterou pacient není zvyklý,
  • bolest, infekce,
  • stres způsobený nemocí,
  • zvýšené energetické a nutriční nároky organismu.

Podvýživa není ojedinělým jevem v zařízeních sociálních služeb, nemocnicích nebo v domácím prostředí. Až jeden ze čtyř pacientů v nemocnicích může být ohrožen podvýživou. Nejohroženější kategorií jsou převážně starší lidé a malé děti, ale vysoce ohroženy jsou také chronicky nemocné osoby (např. pacienti s respiračními chorobami, pacienti s nespecifickýmistřevními záněty, pacienti po cévní mozkové příhodě, pacienti v kritickém stavu a pacienti s nádorovým onemocněním) a polymorbidní pacienti (polymorbidní = pacienti s několika různými chorobami, nejčastěji starší lidé).

Pacient trpící podvýživou spojenou s nemocí patří do rukou lékaře. Ne vždy je možné dodat energii v době nemoci pouze úpravou stravy. Moderní medicína nabízí řešení v podobě enterální výživy, která pomáhá doplnit příjem energie, bílkovin a dalších živin v optimálním poměru. Pokud pacient není schopen dostatečně přijímat potravu ústy, může mu lékař předepsat výživu k popíjení. V případě poruch polykání může lékař pacientovi předepsat modulární dietetika k zahuštění stravy a nápojů. Pokud pacient není vůbec schopen přijímat potravu ústy, lze pacietovi zavést výživovou sondu.