Výživa seniorů
Výživa seniorů

Nedostatečná výživa, úbytek svalové hmoty, špatný zdravotní stav seniorů

S přibývajícím věkem dochází ke změnám ovlivňujícím metabolismus těla. Dlouhodobé studie prokázaly, že energetická potřeba se s věkem lineárně snižuje v závislosti na změnách tělesného složení, fyzické aktivitě a množství a kvalitě stravy. Představa, že snížení energetické hodnoty stravy povede pouze ke snížení hmotnosti, je mylná, zejména u starších lidí.

Podvýživou jsou tedy nejvíce ohroženi senioři ve věku 60 let a více. S věkem se zvyšuje podíl tukové tkáně a dochází k úbytku svalové hmoty. Stárnutí je spojeno s fyziologickou anorexií (ztráta netukové a v menší míře také tukové hmoty), sníženým příjmem kalorií a úbytkem hmotnosti, což je zase spojeno s úbytkem svalové hmoty a zvýšenou úmrtností. Příjem bílkovin je tedy důležitý pro udržení zdraví starších osob. Nedostatečný příjem bílkovin je často příčinou křehkosti, omezení fyzické zátěže, tělesné imunity nebo zhoršených procesů hojení. Nedostatečný příjem bílkovin může vést k rozvoji sarkopenie, snížení kvality života a zvýšení nákladů na léčbu primárního onemocnění.

Strava seniorů je často střídmá, složená převážně z jednoduchých cukrů nebo ztužených tuků. Mají špatné stravovací návyky, upřednostňují sladké potraviny a dezerty před zdravými a výživnými jídly. Výsledkem je nedostatečný příjem správných živin, jako jsou bílkoviny nebo zdravé tuky. Většina starších lidí má umělý chrup, což je často příčinou snížené chuti k jídlu a špatného příjmu stravy. Často dávají přednost tradičním potravinám, které mají jemnější strukturu a jsou pro ně chutnější, a proto omezují svůj jídelníček na určité potraviny. K podvýživě mohou přispívat také ekonomické problémy. Dalším problémem může být zhoršená pohyblivost nebo zhoršený zrak a v extrémních případech "stařecká demence", která výrazně omezuje schopnost nakupovat a připravovat potraviny. Nedostatek aktivity, který rovněž vede k neochotě připravovat jídlo nebo chodit nakupovat, může souviset s depresí způsobenou osamělostí a sociální izolací.

Váš rodič nebo prarodič má problémy s příjmem dostatečného množství potravy? Obraťte se na lékaře!

V první řadě je vždy třeba zvážit úpravu jídelníčku. Pro člověka bez odborných znalostí není snadné posoudit, zda je příjem živin z upravené stravy dostatečný, proto je důležité poradit se s odborníkem. Pokud úprava běžné stravy není možná a pacient je ohrožen nebo již trpí podvýživou, může lékař doporučit nebo předepsat enterální výživu k popíjení (sipping). Důležité je užívat ji pod dohledem lékaře.

Nutridrink Compact banner 2024